Meeluisteren

We proberen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de dienst de uitzending te starten. Als u muziek hoort, kunt u blijven luisteren. De uitzending start dan automatisch.