Audio-opname aanvragen

De kerkdiensten waarin een predikant voorgaat, worden digitaal opgenomen. Hiervan kan voor u een preekcd worden gemaakt. Deze cd’s kosten slechts 5,00 euro per kerkdienst. Een digitaal bestand in mp3-formaat kost slechts 2,50 euro per kerkdienst. Een deel van de preken komt direct of op termijn beschikbaar op prekenweb.

Wilt u een cd of digitaal bestand van een eredienst van de afgelopen weken, dan kunt contact opnemen met dhr. C. J. van der Welle, Prunuslaan 50, 3257 XL Ooltgensplaat (telefoon 0187-630835 of e-mail cdbestellen@gergemooltgensplaat.nl). Noem bij het bestellen duidelijk de datum van de kerkdienst, de naam van de predikant en uw eigen contactgegevens.

Bij afwezigheid of bij het niet opnemen van de telefoon, graag een WhatsApp-bericht of een SMS naar 06 5501 9588.

Een gift is welkom op NL87 RABO 03491 52 608 t.n.v. Ger. Gem. Ooltgensplaat.