Audio-opname aanvragen

De kerkdiensten waarin een predikant voorgaat, worden digitaal opgenomen. Hiervan kan voor u een preekcd worden gemaakt. Deze cd’s kosten slechts 5,00 euro per kerkdienst. Een digitaal bestand in mp3-formaat kost slechts 2,50 euro per kerkdienst. Een deel van de preken komt direct of op termijn beschikbaar op prekenweb.

Een cd of digitaal bestand aanvragen kan bij dhr. C.J. van der Welle, Prunuslaan 50, 3257XL Ooltgensplaat (0187-630835 of cdbestellen@gergemooltgensplaat.nl). Noem bij het bestellen duidelijk de datum van de kerkdienst, de naam van de predikant en uw eigen contactgegevens.

Bij afwezigheid graag een WhatsApp-bericht of SMS naar 06 5501 9588.

Een gift is welkom op NL87 RABO 03491 52 608 t.n.v. Ger. Gem. Ooltgensplaat.