Verenigingen

Zondagsschool “Daniël”

De zondagsschool komt elke zondagmiddag samen. Tijdens de bijeenkomst wordt een bijbelse vertelling gedaan aan de hand van een rooster. Tevens worden de geleerde bijbelteksten en de Psalmen overhoord. Er zijn twee groepen: de jongste kinderen (van 4 t/m 7 jaar) en de oudere kinderen (vanaf 8 jaar).

Mw. K.D. Nipius-Kieviet

Contactpersoon

Telefoon: 0187-631677

Jeugdvereniging –12 “Weidt Mijne schapen”

Deze vereniging komt in het winterseizoen om de week samen. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar horen een vertelling. Aan de hand van een thema worden vragen beantwoord. Na de pauze is het tijd voor het creatieve gedeelte. 

Mw. M.J. Meijer-Koenen

Contactpersoon

Telefoon: 0187-630123

Jeugdvereniging +12 “Obadja”

Jeugdvereniging +12 komt tijdens het winterseizoen op vrijdag samen. Een leidinggevende opent de avond met schriftlezing, gebed en een openingswoord. Vervolgens verzorgen de jongeren een inleiding aan de hand van een thema. Na de pauze wordt de avond afwisselend ingevuld. 

Dhr. A. van Gurp

Contactpersoon

Telefoon: 078-3031318

Jeugdvereniging +16 “Eben–Haëzer”

Jeugdvereniging +16 komt tijdens het winterseizoen op vrijdag samen. Een van de voorzitters opent de avond met schriftlezing en gebed. Na een openingswoord wordt er een onderwerp besproken met een inleiding en een aantal vragen of stellingen. Jaarlijks gaan de jongeren op kamp rond Hemelvaart. 

Dhr. A.T. van Gurp (Lijsterbesstraat)

Contactpersoon

Telefoon: 06 1107 5354

Vrouwenvereniging “Martha”

De vrouwenvereniging vergadert momenteel in het winterseizoen om de veertien dagen, afwisselend op woensdagochtend en dinsdagavond. De vrouwen zetten zich op creatieve wijze in om jaarlijks een bedrag te kunnen schenken aan de zending. Dit doet zij onder meer door een jaarlijkse verkoping te organiseren. Er worden ook kaarten verkocht.

Mw. K. van Gurp-Moerenhout

Contactpersoon

Telefoon: 0187-632764