Wie zijn we?

Over onze gemeente

De Gereformeerde Gemeente van Ooltgensplaat bestaat uit ongeveer 210 personen. Ongeveer de helft daarvan is belijdend lid en de andere helft is dooplid. We hebben ook enkele meelevenden. De leden van de gemeente leven nauw met elkaar mee, kennen elkaar goed, helpen elkaar zo nodig en steunen elkaar als er moeilijke dingen gebeuren.

De gemeente staat onder leiding van een kerkenraad van zes personen. Er zijn drie ouderlingen. Zij geven leiding, verzorgen de leesdiensten en bieden pastorale zorg. Er zijn drie diakenen. Zij dragen zorg voor de gebouwen, de financien en de praktische en financiële ondersteuning van onze leden. De kerkenraad vergadert eenmaal per maand.

Gedenksteen ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw in 1996