De kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: ouderling A. C. de Bonte
  • Scriba kerkenraad: ouderling F. Khirandish (contact)
  • Diaken T. A. van Gurp
  • Diaken B. S. N. Provilij (penningmeester van de diaconie)
  • Diaken L. de Vos (penningmeester van de kerk)

De gemeente heeft geen eigen predikant. De leden van de kerkenraad worden gekozen door de gemeenteleden. De kerkenraadsleden zijn periodiek aftredend.