De kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  • Ouderling A. C. de Bonte, voorzitter
  • Ouderling F. Khirandish, scriba kerkenraad (contact)
  • Ouderling L. de Vos
  • Diaken T. A. van Gurp
  • Diaken B. S. N. Provilij, penningmeester van de diaconie
  • Diaken A. Otterspeer, penningmeester van de kerk

De gemeente heeft geen eigen predikant. De leden van de kerkenraad worden gekozen door de gemeenteleden. De kerkenraadsleden zijn periodiek aftredend.